MAGIS
    • Polski
    • English
    • Español
  • #9. Czy Bóg posyła cię do kogoś z potrzebujących, którzy są wokół ciebie?


    Jaka jest Twoja odpowiedź?