MAGIS
  • Polski
  • English
  • Español
 • Jezuici

  Pierwsze Śluby jezuitów

  Towarzystwo jezusowe (jezuici) to zakon założony ok. 500 lat temu przez Ignacego Loyolę – żołnierza, który stał się mistykiem. Członkowie zakonu to ojcowie i bracia obrządku rzymskokatolickiego.

  Św. Ignacy pragnął, abyśmy szukali i znajdowali Boga we wszystkich rzeczach. Wszystko, co robimy, staramy się czynić „dla większej chwały Bożej” i dla dobra ludzi.

  Obecnie na świecie żyje ok. 17 000 jezuitów, dlatego Towarzystwo Jezusowe jest największym zakonem męskim na świecie. Są wśród nas księża, nauczyciele i kapelani, ale także lekarze, prawnicy, astronomowie i osoby, które pełnią jeszcze inne funkcje w Kościele i społeczeństwie. Dbamy o całego człowieka – o jego ciało, umysł i duszę.

  Korzystamy z bogatej tradycji duchowości ignacjańskiej. W naszych ośrodkach rekolekcyjnych, parafiach i wszędzie tam, gdzie pracujemy, chcemy dzielić się tym bogactwem ze wszystkimi, którzy pragną dostrzec obecność Boga w swoim życiu. Jednocześnie staramy się „kontemplować w działaniu” – wprowadzać naszą duchowość w codzienne życie. Dlatego pracujemy na rzecz dialogu, sprawiedliwości i pokoju na świecie.

  Jako członkowie Towarzystwa Jezusowego składamy trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a także czwarty ślub – szczególnego posłuszeństwa papieżowi. Inaczej mówiąc, jezuita musi być gotowy, by przyjąć misję, którą wyznaczy mu Ojciec Święty. W ten sposób służymy Kościołowi powszechnemu i troszczymy się o większe dobro dla ludzi wszystkich wyznań i kultur.