MAGIS
  • Polski
  • English
  • Español
 • Nasze hasło

  Słowa te zostały zaczerpnięte z modlitwy św. Ignacego Loyoli:

  Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży,
  proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak,
  jak tego jesteś godzien.
  Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
  walczyć, a na rany nie zważać,

  pracować, a nie szukać spoczynku,
  ofiarować się, a nie szukać nagrody innej
  prócz poczucia, że spełniłem
  Twoją najświętszą wolę. Amen.

  Program MAGIS jest bezpośrednim przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Polsce w 2016 roku. Ich hasło brzmi: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Być miłosiernym to mieć hojne serce, które daje, a nie liczy. Właśnie takim sercem Maryja przyjęła Słowo Ojca i na nie odpowiedziała. Takie jest serce Jezusa, w którym widzimy miłość Boga Ojca. Duch Święty pragnie ukształtować takie serce w każdym z nas.

  Nasze hasło