MAGIS
    • Polski
    • English
    • Español
  • Uczestnictwo

    W eksperymencie nie będziesz uczestniczył sam. Razem z Tobą będzie go przeżywać ok. 25 osób, pochodzących z trzech lub czterech różnych państw. Jeśli Twoja znajomość języka angielskiego nie jest idealna, nie martw się – w każdej grupie językowej znajdzie się animator mówiący biegle po angielsku, który będzie odpowiedzialny za osoby ze swojego kraju. Nad uczestnikami będą czuwali także lider eksperymentu i kapłan.