MAGIS
    • Polski
    • English
    • Español
  • #8. Na czym polega “bieda” ludzi, wśród których żyjesz?

    Jaka jest Twoja odpowiedź?