MAGIS
  • Polski
  • English
  • Español
 • MAGIS rozpoczęcie

  Magis-01

  Ponad 2300 osób z 52 państw, w tym około 1600 uczestników, 400 wolontariuszy i 200 jezuitów, ściągnął do Polski program MAGIS 2016. Jest to jezuicka inicjatywa, przygotowująca młodych ludzi do owocniejszego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Potrwa on od 15 do 25 lipca.

  To już piąta edycja tego programu, który skierowany jest do młodych ludzi, mających związek z jezuitami lub duchowością ignacjańską. Wszystko rozpocznie się

  w Łodzi, gdzie będzie zawiązanie wspólnoty. Spotkanie zainauguruje ojciec Tomasz Kot, asystent generała ds. Europy Środkowo-Wschodniej, który zastąpi zmagającego się z problemami zdrowotnymi ojca Adolfo Nicolasa, przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego. 17 lipca młodzież zostanie podzielona na około 25 osobowe grupy, składające się z przedstawicieli kilku narodowości, i rozjedzie się eksperymenty. Są to oparte są na duchowości ignacjańskiej zaangażowania, będące nawiązaniem do życiowych doświadczeń św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego. W polskiej edycji programu przygotowano 97 eksperymentów, w pięciu kategoriach tematycznych. W tym czasie bowiem młodzi będą m.in. pielgrzymować, odprawiać rekolekcje, służyć w domach opieki społecznej, dbać o środowisko naturalne, poznawać bogactwo kulturowe Polski czy oddawać się różnym zaangażowaniom artystycznym. Cześć eksperymentów odbędzie się poza Polską, u naszych sąsiadów, tj. na Litwie, w Czechach i na Słowacji.   

  Pomimo że, są to różne aktywności, to jednak formuła dnia zawsze pozostanie ta sama. Rano będzie czas na modlitwę, po czym większość dnia zajmą uczestnikom owe zaangażowania. Wieczorem zaś będzie czas na Mszę Świętą, Kręgi MAGIS, będące formą wspólnotowego odnajdywania obecności Boga, działającego w codzienności. Całość z kolei zreasumuje ignacjański rachunek sumienia.

  – W tym czasie uczestnicy będą mogli skorzystać z mądrości św. Ignacego, który uczy nas, jak odnajdywać Boga w tym, co teraz robię oraz w drugim człowieku. Naszym zadaniem jest zaś pomóc im w tym duchowym wzroście. Po to, aby byli lepszymi chrześcijanami i po prostu zaczęli żyć MAGIS – stwierdza Marek Firlejczyk, jezuita, koordynator eksperymentów. I dodaje: – Poza tym młodzi ludzie znajdą się w nowych sytuacjach, będą doświadczali pracy zespołowej i życia w międzynarodowej wspólnocie, a to pomoże im także w lepszym poznaniu siebie samych.

  23 lipca młodzież uda się do Częstochowy, gdzie nastąpi podsumowanie eksperymentów. Tam też będzie festiwal narodów, który jest nieodłącznym elementem MAGIS-u. Wówczas wybrane delegacje będą mogły podzielić się swoim dziedzictwem kulturowym. Całość zaś spointuje pielgrzymka na Jasną Górę, gdzie będzie nabożeństwo pokutne, okazja do spowiedzi i zachęta do ofiarowania swojego życia Matce Bożej. Następnie uczestnicy MAGIS-u udadzą się do Krakowa na ŚDM-y.

  – Długo czekałam na ten wyjazd. Pochodzę bowiem z bliskiego wschodu, gdzie toczy się wojna, a chrześcijan jest niewielu, w dodatku są prześladowani. Wierzę więc, że to spotkanie doda nam siły, uświadomi, jak wielu na świecie jest wyznawców Chrystusa i pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Christelle Abboun z Libanu.

  Myślą przewodnią tegorocznej edycji programu jest: „Dawać, a nie liczyć”. Te słowa zostały zaczerpnięte z modlitwy św. Ignacego o hojność i są one zarazem ignacjańską interpretacją hasła tegorocznych ŚDM-ów, które brzmi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

  Słowo MAGIS pochodzi z łaciny i oznacza „więcej lub „bardziej”. Początki programu sięgają zaś Światowych Dni Młodzieży w Paryżu, choć dopiero w Kolonii w 2005 roku zyskał on nazwę MAGIS. Jego kolejne edycje odbywały się przy okazji Światowych Dni Młodzieży w  Sydney (2008), Madrycie (2011) i Rio de Janeiro (2013).