MAGIS
  • Polski
  • English
  • Español
 • Spotkanie na Litwie

  Vilnius2015_26

  Spotkanie na Litwie

  Żyjąc w globalnym świecie,  Towarzystwo Jezusowe kontynuuje swoją misję i ciągle odpowiednich narzędzi, by prowadzić ludzi do Boga. Wymagania, które stawia szybko zmieniający się świat, zmuszają Towarzystwo do ciągłego rozeznawania doboru dróg i środków działania. To sprawia, że jako jezuici musimy kłaść nacisk, a czasem nawet uczyć się coraz większej współpracy między Nami z różnych Prowincji, a także ze świeckimi, którzy pracują w naszych dziełach.

  Duchowość ignacjańska to skarb, którego świat potrzebuje, a którego nie możemy zmarnować. W takim właśnie duchu odbyło się w Wilnie w dniach od 9 do 11 listopada spotkanie duszpasterzy akademickich i młodzieżowych z całej Europy. Ponad 30 delegatów, pochodzących z prawie wszystkich Europejskich Prowincji, próbowało wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego.  Do tego Towarzystwo dziś jest wzywane w tym sektorze pracy. Już po kilku sesjach stało się jasnym, że wydarzenie MAGIS jest wyraźną inspiracją do podjęcia koniecznych działań dla kontynuowania podjętego już wysiłku, a przez to dania nowego ducha duszpasterstwu młodych dorosłych w Europie.

  Poruszenia, które powstają wokół spotkań MAGIS w różnych Prowincjach, są widoczne szczególnie  wśród uczestników, którzy wymagają od nas stwarzania im okazji by mogli uczyć się żyć MAGIS. Owocem spotkania jest plan stworzenia grupy koordynującej wszystkie działania związane z formacją i letnimi spotkaniami MAGIS. Takie działania mogą także przyczynić się do wzrostu liczby powołań do Towarzystwa Jezusowego. W tym celu zostało zaplanowane kolejne spotkanie roboczej komisji, w skład której weszła ekipa MAGIS 2016.

  .Vilnius2015_04

  Vilnius2015_12