MAGIS
    • Polski
    • English
    • Español
  • # 7. Czy chciałbyś komuś wybaczyć?

    Jaka jest Twoja odpowiedź?