MAGIS
  • Polski
  • English
  • Español
 • Pora zacząć eksperymentować

  magis2016

  Niedzielnym popołudniem MAGIS-owa młodzież rozjechała się na eksperymenty. Każdy uczestnik programu weźmie bowiem udział w jednej z 97 aktywności, które odbywają się w Polsce, na Litwie, w Czechach i na Słowacji.

  – Eksperymenty są sercem programu MAGIS i pochłaniają większą cześć dnia. Zaproponowane zaś zadania mogą się od siebie bardzo różnić, choć często są związane ze specyfiką danego kraju, np. w Brazylii sporo z nich odbywało się w favelach, czyli dzielnicach nędzy, w Polsce z kolei młodzież będzie wykonywać prace porządkowe w obozie koncentracyjnym – wyjaśnia Marek Firlejczyk SJ, koordynator eksperymentów. – Uczestnik nie wybiera sobie eksperymentu, dlatego najlepiej, jeśli zaproponowana aktywność jest dla niego wyzwaniem, które prowokuje go do refleksji nad Bożą obecnością w tym, co w danej chwili robi. A jeśli wiąże się to z przełamywaniem własnych granic, zmaganiem z samym sobą, to tym lepiej. Wówczas oczekiwane efekty są łatwiejsze do osiągnięcia

  Zaangażowania, o których mowa, są podzielone na pięć kategorii tematycznych. Mamy więc eksperymenty: pielgrzymkowe, z duchowości, socjalne, społeczno-kulturowe oraz artystyczne.

  magis2016

  MAGIS-owicze przekonają się m.in. o tym, że można pielgrzymować na różne sposoby. Będą bowiem pokonywać Brdę kajakiem, pływać jachtem po mazurskich jeziorach, przemierzać litewskie wybrzeże Bałtyku czy pokonywać polskie odcinki Camino de Santiago. Nie zabraknie także górskich wędrówek – Istotnym elementem tego eksperymentu będzie rozeznawanie, będące fundamentem duchowości ignacjańskiej. Każdy uczestnik sam zdecyduje, czy chce przemierzać trasę w samotności czy w grupie, czy woli prowadzić rozmowy czy oddać się rozmyślaniom. Przy czym zawsze będzie miał szansę na dokonanie innego wyboru, bo na tym właśnie polega eksperymentowanie – stwierdza Bartłomiej Lissek, lider eksperymentu „To go is enough”. W jego ramach zaś MAGIS-owicze będą przemierzać sudeckie szlaki.

  Na eksperymencie z duchowości uczestnicy będą mogli doświadczyć głębokiej modlitwy, choć przy u życiu różnych metod. Bo w ofercie są m.in. rekolekcje ignacjańskie na bazie „Opowieści Pielgrzyma”, życiorysu św. Ignacego Loyoli czy modlitwa TAIZe.


  magis2016– Filmy przywołują wspomnienia z naszego życia, nawet te z najdawniejszych lat. Przywodzą na myśl głębokie, egzystencjalne pytania, których to albo nigdy sobie nie zadawaliśmy, albo o których wolelibyśmy zapomnieć. I właśnie dlatego mogą one nas pobudzać do rozwoju życia duchowego – wyjaśnia ojciec Christof Wolf, który w Kaliszu organizuje rekolekcje filmowe.

  Eksperyment służby to opieka nad sierotami, ubogimi, chorymi, bezdomnymi czy niedołężnymi. Choć to nie tylko troska o drugiego człowieka, lecz także działania na rzecz przyrody. MAGIS-owicze będą się więc uczyć, jak kontemplować Boga w pięknie otaczającego ich świata, wykonując przy tym proste prace, jak choćby sprzątanie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

  Z kolei w ramach eksperymentu społeczno-kulturowego uczestnicy poznają historię, tradycję i kulturę poszczególnych regionów Polski – stąd też nie zabraknie spotkań ekumenicznych czy rozmów z repatriantami. – Zaangażowałam się w ruch polsko-niemieckiego pojednania i tym doświadczeniem chcę się podzielić z uczestnikami programu MAGIS – mówi Katarzyna Rybczyńska, która organizuje eksperyment na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

  magis2016Obudzić kreatywność uczestników będą miały zaś za zadanie eksperymenty artystyczne. Wśród nich znajdą się m.in. warsztaty fotograficzne, teatralne, eksperyment aktorsko-filmowy, pantomima czy pisanie ikon. – Nasz eksperyment jest artystyczny, chociaż będzie go można przeżyć na trzech płaszczyznach: artystycznej, psychologicznej i duchowej – opowiada Paweł Walisiak, lider eksperymenty „Make yoursefl know yourself”. – Strona artystyczna polega na wykonaniu rzeźbiarskiego autoportretu. W warstwie psychologicznej będziemy zgłębiać zagadnienia samoświadomości i samoakceptacji. Duchowość zaś, która przenika wszystko, co robimy, ma zwrócić nas ku Stwórcy i nauczyć bardziej kochać siebie samych, innych ludzi oraz Boga.

  Mimo że eksperymenty różnią się od siebie, to jednak każdy dzień ma taką samą formułę, która składa się z pięciu części. Są to modlitwa poranna, zaangażowanie w eksperyment, Eucharystia, Kręgi MAGIS oraz rachunek sumienia.

  Eksperymenty potrwają do piątku. Następnie młodzież uda się do Częstochowy, gdzie będzie podsumowanie tych wszystkich zaangażowań oraz zakończenie całego programu.  

  Artur Patalong SJ