MAGIS
  • Polski
  • English
  • Español
 • Co oznacza “magis”

  Łacińskie słowo magis tłumaczy się jako więcej, lepiej, bardziej, pełniej. Św. Ignacy Loyola lubił używać tego słowa, aby pokazać, że autentycznie przeżywane chrześcijaństwo jest nieustannym wzrostem w przyjaźni z Jezusem Chrystusem i w służbie drugiemu człowiekowi. Dlatego MAGIS oznacza coś więcej. W tej optyce „+” (plus) kieruje nasz wzrok w stronę krzyża, na którym została nam objawiona „miłość do końca”. Tak rozumiany MAGIS symbolizuje chrześcijańską drogę ku pełni życia, realizowaną na sposób ignacjański.

  Założyciel zakonu jezuitów ujął dynamikę chrześcijańskiego życia w trzech słowach: poznać – pokochać – naśladować. Kontemplacja tajemnic życia Jezusa, czyli zasłuchanie się w Jego słowa i przyglądanie się Jego gestom przekazanym nam w Ewangelii, prowokuje w nas głęboką fascynację Jego sposobem postępowania. Ta fascynacja rozpala  pragnienie, by i w naszym życiu postępować podobnie.