MAGIS
  • Polski
  • English
  • Español
 • Maryja – nasza przewodniczka

  Maryja

  Maryja jako wyjątkowa kobieta

  Pismo Święte i Tradycja Kościoła umożliwiają nam poznanie najważniejszych momentów z życia Matki Bożej. W Jej historii wzajemna miłość Boga i człowieka osiągnęła swoją pełnię: Bóg stał się człowiekiem. Rozważając Niepokalane Poczęcie oraz Zwiastowanie poznajemy Maryję „pełną łaski” (Łk 1,28), czyli kobietę, która z nieograniczoną wiarą i nieskończoną miłością przyjmuje Słowo Boże. Narodziny, dzieciństwo oraz tzw. życie ukryte Jezusa z Nazaretu odsłaniają przed nami pokorę Boga, który poddaje się ziemskim prawom wzrostu, ukazują też pokorę Maryi, która staje się prawdziwą Matką Syna Bożego. To Ona urodziła, myła i karmiła małego Jezusa. Uczyła Go chodzić, mówić, modlić się i kochać zarówno przyjaciół jak i wrogów. W tajemnicach obecności Maryi pod Krzyżem i podczas Zesłania Ducha Świętego możemy odkryć, że Jej duchowe macierzyństwo rozciąga się na cały Kościół, czyli na każdego z nas. Natomiast Jej Wniebowzięcie i Ukoronowanie kierują nasz wzrok na życie wieczne. Na ostateczny cel naszego życia – nieskończoną bliskość z Bogiem.

  Droga MAGIS z Maryją

  W kluczowych momentach Ćwiczeń Duchowych – szczególnie wtedy, gdy mamy zrobić użytek z naszej wolności – św. Ignacy chce, aby przy naszym boku stała Maryja. Pobożność maryjna jest też charakterystycznym rysem polskiego Kościoła. Cały świat dowiedział się o tym dzięki św. Janowi Pawłowi II. Propozycja duchowa MAGIS 2016 łączy te dwa wątki; będzie to ignacjańska „drogą z Maryją” ku głębi chrześcijańskiego życia. Związek Maryi z Bogiem to piękna przygoda, która splata się z historią każdego chrześcijanina. Rozważając wybrane momenty z życia Maryi, uczestnicy MAGIS 2016 będą odkrywać piękno i głębię ich osobistej i wspólnotowej relacji z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym.